RAPORT DE ACTIVITATE  PE ANUL 2019

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

 

 

Grădina Zoologică din Călăraşi a luat fiinţă în anul 1980, la 1 iunie, prin expunerea unor animale primite prin donaţie.

Grădina Zoologică din Călăraşi are ca principal obiectiv activitatea de agrement, fiind cel mai important loc de recreere şi petrecere a timpului liber din municipiul Călăraşi, expunând publicului peste 104 specii de animale/păsări/peşti şi un total de 1.710 exemplare (animale/păsări/peşti).

            Aceste animale sunt expuse într-un cadru natural, în Parcul Dumbrava, pe o suprafaţă de 9,37 ha.

            Alte roluri importante ale Grădinii Zoologice sunt:

            - rolul educaţional – vizitatorii şi în special cei mici, primesc informaţii despre animale, despre zonele geografice de unde acestea provin, prin panouri informative, tăbliţe şi afişe.

Totodată, mulţi elevi îşi desfaşoară orele de specialitate şi practică în Grădina Zoologică, însoţiţi de profesorii lor.

            -un alt rol important este acela de conservare a speciilor rare şi pe cale de dispariţie. Acest rol este realizat prin existenţa unor programe de înmulţire a multor specii de animale (jaguar, tigru siberian, muflon, berbec cu coamă, urs carpatin, cerbi lopătari şi carpatini, etc.).

            Pentru ca unitatea noastră să asigure condiţii optime de întreţinere pentru animalele din colecţie, precum şi pentru vizitatori, în anul 2015 s-au derulat o serie de lucrări finanţate de Consiliul Local Călăraşi.

 Suma totală a cheltuielilor aprobate pentru anul 2015 a fost de 1.543.000 lei, din care prin HCL nr.17/12.02.2015 suma de 1.160.000 lei, iar diferenţa de 383.000 din rectificări, permiţând derularea activităţilor cu caracter permanent (zilnic) în bune condiţii, după cum urmează:

Cheltuiala salarială             -504.000 lei

Cheltuiala materială            -610.000 lei

Cheltuiala de capital           -429.000 lei

1.Cheltuiala salarială a fost realizată în sumă de 503.000 lei cu un efectiv de 24 de salariaţi, efectiv ce a fost sub nivelul organigramei aprobate de 30 de salariaţi, dar care s-a străduit să asigure toate condiţiile de hrană şi îngrijire a animalelor din Grădina Zoologică.

Activitatea de  asistenţă sanitar- veterinară  este realizată de  un medic veterinar, care colaborează cu unitatea noastră , fiind ajutat de inspectorii de specialitate , angajaţi ai Complexului de Agrement Călăraşi.

 Protecţia muncii şi prevenirea situaţiilor de urgenţă  sunt asigurate de o firmă  autorizată să desfăşoare o astfel de activitate.

2.Alocaţiile bugetare pentru cheltuiala materială în sumă de 610.000 lei s-a efectuat în proporţie de 99% , respectiv, suma de 605.517 lei, astfel:

- furnituri de birou- 20.01.01- 2.288,37 l ei;

-materiale pentru curăţenie-20.01.02 - 3.918,91 lei;

-încălzit, iluminat si forţă motrică - 20.01.03 – 167.383,60 lei;

-apă, canal, salubritate – 20.01.04 – 32.893,26 lei;

-carburanţi si lubrifianţi – 20.01.05 – 24.000 lei;

-piese de schimb – 20.01.06 – 8.883,40 lei;

-poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet – 20.01.08 – 4.167,36 lei;

-materiale si servicii cu caracter funcţional – 20.01.09 – 9.908,38 lei;

-alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 138.995,46 lei;

-reparaţii curente – 20.02 – 34.919,16 lei;

-hrană pentru animale – 20.03.02 – 126.956,87 lei;

-medicamente si materiale sanitare – 20.04.01- 4.424,11 lei;

-alte obiecte de inventar – 20.05.30 – 10.931,21 lei;

-protecţia muncii – 20.14 – 2.890 lei;

-alte cheltuieli – 20.30.30 – 32.957,09 lei.

Deşi cerinţele au fost mult mai mari, pentru bunul mers al unităţii, conducerea sprijinită de personalul unităţii a echilibrat bugetul în aşa fel încât să fie asigurată atât hrana animalelor, condiţiile de supravieţuire a acestora, precum şi o imagine plăcută a grădinii zoologice, constituind astfel o oază de atracţie pentru publicul călărăşean şi nu numai.

De asemenea a fost îmbongăţită colecţia, prin schimb cu Gradina zoologică Bucureşti, cu papagali (Papagal Amazon de Venezuela, Papagal Arantinga), Iepurele Mara de Patagonia, precum şi achiziţia înca unei  cămilei cu două cocoaşe , astfel încat la aceasta specie deţinem în prezent o pereche (M+F).

Din reproducţie proprie am obţinut următoarele specii de animale şi păsări:

- papagal agapornis;

- papagal nimfă;

- ponei;

- tigru:

- muflon;

- maimuta resus

S-au efectuat lucrări de extindere şi igienizări la padocuri şi boxe asigurându-se astfel condiţii pentru surplusurile de animale obţinute prin fătare şi incubaţie.

Toate cheltuielile efectuate au avut ca prioritate:

-cazarea şi îngrijirea corespunzătoare a animalelor;

-întreţinerea corespunzătoare a adăposturilor si padocurilor;

-îngrijirea spaţiilor verzi şi aleilor.

3.Cheltuiala de capital aprobată în sumă de 429.000 lei, efectuată în sumă de 425,000 lei, cuprinde realizarea următoarelor lucrări:

Nr. crt.

Furnizor

Denumire lucrare

PLĂŢI

1.

SC TELPRON SRL

DRUMURI ACCES SI ALEI PIETONALE – INVESTIŢIE ÎN CURS

91.940,24

2.

EXPERT CONSTRUCT

GARD IMPREJMUIRE CU SISTEM ANTIEFRACŢIE

179.798,50

3.

SC VEST INSTAL

ILUMINAT ALEI PIETONALE- INVESTIŢTIE ÎN CURS

30.828,01

4.

SC ZMC TRADING

RELIZAT CONDUCTĂ APĂ AQVA TERRARIUM

42.812,24

5.

SC DONARIS IMPEX

ISTALAŢII ELECTRICE ILUMINAT INCINTĂ-Proiect POP –Reabilitare infr.de mici dimensiuni

70.499,43

6.

DIRIGENŢIE SANTIER

5.500

7.

SC FORESTER

MOTOFERASTRĂU ELECTRIC

2.700

8.

ALTE CHELTUIELI CU INVESTIŢIILE(COTE aferente investitiilor)

988

9.

TOTAL

425.067.16

Obiective propuse  pentru anul 2016:

1. Instalaţii electrice –Iluminat incintă– investiţie în curs – 20.000 lei;

2. Gard plasă sudată cu sistem antiefracţie – 202.000 lei;

            3. Reparaţii alei -257.000 lei;

            4. Faţadă gard şi porţi – 141.000 lei;

            5.Conductă apă potabilă – 43.000 lei;

            6. Alte cheltuieli – 7.000 lei.

In cursul anului 2015 unitatea noastră a fost vizitată de un număr de 31.433 persoane , ceea ce arată interesul cetăţenilor oraşului  pentru acest obiectiv, respectiv, Gradina  Zoologică.

               Toate activităţile desfăşurate  in anul 2015 au rolul de a asigura condiţiile cerute  de U.E. în ceea ce priveşte bunăstarea  animalelor, condiţii optime de muncă pentru angajaţi şi nu în ultimul rând, asigurarea unor condiţii plăcute de petrecere a timpului liber de către publicul vizitator.

                                                                                 Director,

          

                                                                               Ing.Cristian Tatavura

               

        Anexa nr.1

La Raportul de Activitate nr. 23/20.01.2016

                               

COMPLEX AGREMENT CĂLĂRAŞI

STR. PARC DUMBRAVA, NR.1

CF 4445192

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL

COMPLEXULUI DE AGREMENT CĂLĂRAŞI

CONFORM HCL 57/1993-privind reorganizarea grădinii zoologice

            1.ÎNTREŢINEREA ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR DIN FAUNA ROMÂNIEI ŞI EXOTICĂ ÎN SCOPUL PREZENTĂRII PUBLICULUI ÎN EXPOZIŢII PERMANENTE;

            2.REPRODUCEREA ŞI ÎNMULŢIREA ANIMALELOR ÎN VEDEREA SCHIMBURILOR CU ALTE GRĂDINI ZOOLOGICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINATATE;

            3.COLABORAREA CU GRĂDINI ZOOLOGICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE PENTRU DIVERSIFICAREA SPECIILOR DE ANIMALE, ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ŞI ÎNCADRAREA ÎN STANDARDELE SI NORMELE INTERNAŢIONALE;

            4.ASIGURAREA CELEI MAI MARI PĂRŢI A HRANEI ANIMALELOR PRIN CULTIVAREA SUPRAFEŢELOR DE TEREN ALOCATE DIN IZLAZUL MUNICIPAL;

 

            5.ORGANIZAREA DE ACTIVITĂŢI CU CARACTER CULTURAL- ŞTIINŢIFIC, ÎN COLABORARE CU INSTITUŢIILE SPECIALIZATE ŞI INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE ÎNVAŢĂMÂNT;