NR.CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCŢIA

ATRIBUŢII

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEBEA VALENTINA GEORGIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Complexului de Agrement îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite;

2.Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite decizii, note de serviciu, avize, instrucţiuni privind desfasurarea activităţii specifice;

3.Conduce şi coordonează activităţile care, prin natura lor, necesită o perspectivă mai cuprinzătoare a problemelor esenţiale, datorită specificului activităţii (gradină zoologică);

4.Colaborează cu personalul instituţiei precum şi cu medicul veterinar, în vederea asigurării condiţiilor optime de bunastare pentru animalele din colecţie;

5.Aprobă Regulamentul Intern al institutiei;

6.Întărirea capacitatii institutionale, prin imbunatatirea sectorului de resurse umane, precum si a metodelor existente;

7.Utilizarea de instrumente şi tehnici manageriale în cadrul institutiei;

8.Formularea de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau îmbunatăţite;

 9.Elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea de politici şi strategii;

10.Estimarea, asigurarea si gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;

11.Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea     practicilor curente;

12.Raspunde de organizarea activităţii în domeniul situaţiilor de urgentă;

13.Aprobă acordarea drepturilor materiale pentru angajaţi, în condiţiile legii;

14.Aprobă programarea concediilor de odihna anuale pentru salariaţi;

15.Aprobă fişele de post şi rapoartele de evaluare a performanţelor individuale anuale ale personalului;

16.Raspunde de administrarea legală si eficienţă a patrimoniului;

17.Stabilirea măsurilor privind activităţile de dezinfecţie şi dezinsecţie, precum şi felul substanţelor folosite atât pentru adăposturi, cuşti cât şi pentru animale;

18.Aprobarea procedurilor de interes general  instituţiei (aprovizionare, vânzare, distribuţie, financiare, resurse umane);

19.Respectarea obligaţiilor instituţiei faţă de furnizori, clienţi , etc;

20.Stabilirea măsurilor de eficientizare a activităţii personalului din subordine;

21.personalul institutiei, termenele limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor;

22.Reprezintă instituţia în relaţiile de colaborare cu grădini zoologice din ţară, cu membrii ai Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România, cu societăţi ornitologice, herpetologice sau de alt profil, cu instituţii de învatamânt, mass-media, etc. ;

24.Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare;

25.Supravegherea respectării normelor interne de funcţionare de către întreg personalul instituţiei.